Westling aviation persondatapolicy

Westling aviation, vi behandlar dina personuppgifter, enligt denna persondatapolicy.

I detta dokument informerar vi dig om dina rättigheter som registrerad kund hos oss, samt hur vi behandlar och skyddar dina personliga upplysningar.


1. Personliga Upplysningar

1.1 Vi behandlar endast de personliga upplysningar som du ger till oss för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal. De insamlade personliga upplysningarna inkluderar vanligtvis:

1.2 Kontaktinformation; förnamn, efternamn, adress, e-mail och telefonnummer.


2. Användning av dina personliga upplysningar

2.1 Syftet med insamlingen av dina personliga upplysningar är att uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått med dig om leverans av servicemässiga tjänster till dig.

2.2 Vi hanterar endast personliga upplysningar om dig som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla Syftet.


3. Lagring av dina personliga upplysningar

3.1 Dina personliga upplysningar lagras hos en extern leverantör utvald av oss. Företaget heter Visma ekonomi och kommer härefter att refereras till som ”Databehandlaren”.

3.2 Upplysningarna lagras på en server inom EU och dina personliga upplysningar skyddas därför av dataskyddsförordningen.

Vi ansvarar för att dina personliga upplysningar ligger hos Databehandlaren.

Tillsammans med Databehandlaren ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas, för att säkra att dina personliga upplysningar inte förstörs eller tappas bort på ett olagligt sätt. Dessutom säkrar vi, att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personliga upplysningar.


Delning

4.1 Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.

4.2 Utöver detta kan vi dela dina personliga upplysningar om vi behöver lämna eller dela upplysningar om dig med statliga institutioner.


5. Radering av personliga upplysningar

5.1 Vi lagrar endast personliga upplysningar så länge det uppfyller Syftet, eller krävs enligt lag.

5.2 Vi raderar dina upplysningar när vi inte behöver dem längre. Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är 10 år.


6. Dina rättigheter

6.1 Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss via email eller telefon.

6.2 Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personliga upplysningar

6.3 Har du klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar, ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se


7 Ansvarig för data

7.1 Dina personliga upplysningar samlas in och behandlas av:

7.1.1 Westling aviation


7903265911


Tallstigen 13 54170 Skövde


0705 46 18 18


westling.per@gmail.com