vilka flygutbildningar erbjuder vi?

ppl (Private pilot licence)

Praktisk träning:

45 timmar flygträning, 10 timmar ensamflygning varav 5 timmar måste vara navigering. Av dessa 5h måste minst 150nm och landning vid två skilda instrumentflygplatser, utöver ditt hemmafält.

Instrumentflygträning.


Teoretisk träning:

Huvuddelen på distans via webbplattform, 25 lärarledda timmar.


Begränsningar:

Maxvikt 5,7 ton, kolvmotorsflygplan.

Krav för att gå vidare till tyngre certifikat.


Giltighet:

Certifikatet har du på livstid medans klassen, som är giltig i 24 månader, måste förlängas. De sista 12 månaderna måste du ha flugit 12h.


Besök hos flygläkare, Klass 2.

<40 år ...Vart 5:e år

40-50år ... Vart 2:at år

50-> ...Varje år.

lapl (light aircraft pilot licence)

Praktisk träning:

30 timmar flygträning, 6 timmar ensamflygning varav 3 timmar måste vara navigering. Av dessa 3 timmar måste en flygning vara i minst 80nm och landning vid en instrumentflygplats utöver ditt hemmafält.


Teoretisk träning:

Huvuddelen på distans via webbplattform, 25 lärarledda timmar.


Begränsningar:

Max 4 passagerare (Inkl pilot) på enmotoriga flygplan eller TMG på upp till 2ton, inom Europa.

Kräver uppgradering till PPL för att gå vidare till tyngre certifikat.


Giltighet:

Certifikatet har du på livstid medans klassen, som är giltig i 24 månader, måste förlängas. Under de 24 månaderna måste du ha flugit 12h.


Besök hos flygläkare, Medical LAPL.

<40 år ...Vart 5:e år

40-> ... Vart 2:at år


mörkerbehörighet

Praktisk träning:

5h flygning, minst 3h med lärare.

1h navigering med lärare om minst 27nm.

5 fullstopp-landningar under ensamflygning.


Tillkommer för LAPL-elever:

1 flygtimme med instrumentflygning, motsvarande krav för PPL.


Teoretisk träning:

3h teoretisk utbildning i lektionssal

+distansutbildning.


Giltighet:

Ingen begränsning på giltighet.

hur går det till? Du kan läsa mer här.